Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody
Editor
    Grohmanová, L.
Nakladatel
    Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o
Místo vydání
    Sluňákov
Datum vydání
    2007
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Ekologie krajiny. 4
Klíčové slovo
    Ekologie
    Krajiny
    Nerostných
    Ochrana
    Přírody
    Sborník
    Surovin
    Těžba
Části této monografie
    Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny