Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník konference "Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice". (Regionální konference s mezinárodní účastí)
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geofyzice
    Inženýrské
    Konference
    Mezinárodní
    Nové
    Poznatky
    Regionální
    Sborník
    Seismologii
    účastí
Části této monografie
    Lokalizace slabých blízkých seismických jevů s použitím observatorních dat