Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník příspěvků 27. konference Zakládání staveb
Nakladatel
    Akademické nakladatelství CERM
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1999
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    27
    Konference
    Příspěvků
    Sborník
    Staveb
    Zakládání
Části této monografie
    Příklady deformací svahů a staveb při změnách hladiny podzemní vody