Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2008 "Extrémní hydrologické jevy v povodích/EExtreme Hydrological Events in Catchments"
Nakladatel
    ČVUT a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2008
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2008
    Adolfa
    Catchments
    Events
    Extrémní
    Hydrological
    Hydrologické
    Jevy
    Patery
    Povodích/EExtreme
    Příspěvků
    Sborník
    Workshopu
Části této monografie
    From the history of Czech-German cooperation in hydrology and flood alarms in the Elbe R. Basin (as related to the flood disaster of March 1845)