Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami
Nakladatel
    Český hydrometeorologický ústav
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2014
ISBN
    978-80-87577-14-1
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Disciplínami
    Hory
    Jizerské
    Napříč
    Příspěvků
    Sborník
    Semináře
    Setkání
    Vědeckými
Části této monografie
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Historie experimentálních povodí v Jizerských horách
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    Monitoring v povodí vodárenských nádrží Souš a Josefův Důl
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Mury na Smědavské hoře 2010
    Povodí Uhlířská: Infiltrační experimenty a neinvazivní snímkování půdních vzorků
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Současnost experimentálních povodí Jizerských hor
    Stabilní izotopy v hydrologii povodí Uhlířská
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách