Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG
Nakladatel
    Geoindustria
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1987
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    ČSMG
    Konference
    Přednášek
    Sborník
    XXVI
Části této monografie
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Ohárecký rift v tektogenním vývoji Evropy