Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím
Nakladatel
    Český geologický ústav
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1997
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Ekologickým
    Geologická
    Hospodářství
    Problematika
    Přednášek
    Sanacím
    Sborník
    Semináře
    Skládkového
    Vztahu
    Zátěžím
Části této monografie
    Hodnocení rizik antropogenních zátěží - povinnost státní geologické služby
    Katalog odpadů, evidence a ohlašování odpadů
    Mapy antropogenních zátěží (skládek) a geodynamických jevů
    Možnosti leteckého snímkování pro detekci antropogenních skládek
    Problematika skládkových vod
    Problematika starých antropogenních zátěží jihovýchodní Moravy
    Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Výsledky monitoringu některých sanačních prací
    Výsledky regionálního mapování povrchových vod ČR
    Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií
    Vývoj zabezpečených skládek v ČR
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí