Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickýmh zátěžím a sanacím
Nakladatel
    Český geologický ústav
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1997
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Ekologickýmh
    Geologická
    Hospodářství
    Problematika
    Přednášek
    Sanacím
    Sborník
    Semináře
    Skládkového
    Vztahu
    Zátěžím
Části této monografie
    Současný stav poznatků o horninovém prostředí ve vztahu k antropogenním zátěžím