Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Editor
    Hradecký, J.
Nakladatel
    Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie
    Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1999
    2007
ISBN
    80-7042-720-5
    80-7042-779-5
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Geografie - Geologie. 237
   10

   Geologie-Geografie.
   181
Klíčové slovo
    Fakulty
    Ostravské
    Prací
    Přírodovědecké
    Sborník
    Univerzity
Části této monografie
    Chemically modified Carbon paste electrodes suitable for Hg(II) voltammetric determination
    Clay Modified carbon paste electrodes:Cu(II) sorption and determination. 156. 156
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologická pozice hrubě klastických sedimentů spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě a jejich vztahy k neotektonickému vývoji reliéfu
    Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)