Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby
Editor
    Zachariáš, J.
Nakladatel
    Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecká fakulta
    Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1997
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    75
    Letům
    Pouby
    Prací
    Profesora
    Sborník
    Semináře
    Zdeňka
Části této monografie
    Alpinotypní ultrabazika východního okraje moldanubika
    Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně
    Chemické složení zlata a jeho variet, elektra, "küstelitu" a stříbra ve vztahu k mikroskopické charakteristice barvy
    Distribuce Pb, Cd a As v půdách na Příbramsku
    Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis)
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na horninách Českého masívu a Západních Karpat (Synopsis)
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Liniové stavby, aplikovaná geologie a životní prostředí
    Lukavická skupina v Železných horách: současný pohled
    Nerostné suroviny astroblémů a vztah k černým břiblicím
    Nestabilita na uranovém trhu pokračuje
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Práce profesora Zdeňka Pouby v posledních deseti letech (1986-1996)
    Profesor Pouba a voda
    Současný stav názorů na vznik hydrotermálních rudních zón kolem granitů
    Stříbronosný žilník na Hřívě pod Blaníkem