Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
Editor
    Martinec, P.
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1993
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    česko-polské
    Hornoslezské
    Karbonu
    Konference
    Pánve
    Referátů
    Sborník
    Sedimentologii
Části této monografie
    Minerální transformace slíd a živců v uhelných tonsteinech OKR
    Příspěvek k měření pevnosti v tlaku u karbonských klastických sedimentárních hornin
    Sedimenty s různým podílem uhelné hmoty z hlediska mikrotextury a složení uhelné hmoty
    Typologie uhelných tonsteinů karvinského souvrství moravsko-slezské části hornoslezské pánve podle petrografických kriterií
    Valouny hornin uzavřené ve slojích hornoslezské pánve
    Vývoj sedimentů karbonského akrečního klínu moravskoslezské pánve