Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu Hornoslezské pánve
Editor
    Konečný, P.
    Martinec, P.
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
    OstravaPoruba
Datum vydání
    1994
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    česko-polské
    Hornoslezské
    Karbonu
    Konference
    Pánve
    Referátů
    Sborník
    Sedimentologii
Části této monografie
    Biotitické dioritové porfyrity ve vrtu ČE-1 (Čeladná)
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Podstata vysoké oxireaktivity oxidačně alterovaných uhlí
    Tufogenní horizonty v ostravských vrstvách čs. části hornoslezské pánve
    Územní a litostratigrafické členění české části hornoslezské pánve
    Vrt G 757D - Jaworzno, Důl Kosciuszko, Polská republika
    Využití poznatků o indukované a přirozené seismicitě v problematice geologie karbonu na Ostravsku
    Vývoj názorů na vznik pestrých vrstev v české části hornoslezské černouhelné pánve