Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník referátů konference s mezinárodní účastí, Brno 2. a 3. prosince 2009
Nakladatel
    MZLU Brno
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-7375-358-0
Klíčové slovo
    2009
    Brno
    Konference
    Mezinárodní
    Prosince
    Referátů
    Sborník
    účastí
Části této monografie
    Effect of selected physical and chemical characteristics of water on fish gill morphology of brook charr (Salvelinus fontinalis) from Černá Nisa stream (Jizerské Mts.)