Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách
Nakladatel
    Geofyzika
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1985
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geofyzikálního
    Jednání
    Jeseníkách
    KRB
    Průzkumu
    Referátů
    Rozvoj
    Rudního
    Sborník
Části této monografie
    Současný stav výzkumů ložisek zlata u Suché Rudné
    Technické práce v rámci úkolu "Geologicko-ložiskové zhodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy" v letech 1982-1983