Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou
Nakladatel
    Geofyzika
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1983
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčové slovo
    20.-21
    1982
    Desnou
    Dnech
    Dubna
    Geofyzikálního
    Jednání
    Jeseníkách
    KRB
    Loučné
    Průzkumu
    Referátů
    Rozvoj
    Rudního
    Sborník
Části této monografie
    Chemické složení základních typů hornin ve Zlatohorském rudním revíru
    Geochemická prospekcce na území mezi Malou Morávkou, Dolní Moravicí a Novou Vsí
    Geochemický výzkum řečištních sedimentů v oblasti Jeseníků
    Mineralogická charakteristika zrudnění Veselí u Oder
    Některé poznámky k racionalizaci průzkumných prací
    Nový projekt Ústředního ústavu geologického pro Jeseníky: "Geologicko ložiskové hodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy"
    Sondování metodou přechodových jevů
    Technické práce v rámci úkolu Zakrytá ložiska Jeseníků v letech 1981-1982
    Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
    Vulkanické horniny ze strukturního vrtu Horní Benešov (HB SV 1)
    Výsledky geologického průzkumu na ložisku Heřmanovice
    Výsledky komplexních geofyzikálních měření v okolí polymetalického ložiska Horní Město