Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník referátů z mezinárodní konference Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace
Nakladatel
    VŠBTU
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2001
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Dolů
    Konference
    Likvidace
    Mezinárodní
    Nebezpečí
    Nekvalifikované
    Plynoucí
    Referátů
    Sborník
    Stavební
Části této monografie
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Zajištění stability při sanaci hořícího odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích v Čechách