Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník referátů z pracovního semináře "Výzkum lesních rezervací"
Editor
    Štykar, J.
Nakladatel
    Český ústav ochrany přírody výzkumné a monitorovací pracoviště v Brně a lesnická a dřevařská fakulta VŠZ
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1994
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Lesních
    Pracovního
    Referátů
    Rezervací
    Sborník
    Semináře
    Výzkum
Části této monografie
    Ochrana a výzkum zbytků přirozených a přírodě blízkých lesních ekosystémů v Sýkořské hornatině