Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník referátů ze semináře "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
Nakladatel
    VŠBTU
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Ekologii
    Fyzikální
    Geofyzice
    Geologii
    Hornin
    Referátů
    Sborník
    Semináře
    Vlastnosti
    Využití
Části této monografie
    Drift variských a pre-variských formací Českého masívu interpretovaný z paleomagnetických dat
    Variský overprint remanentní magnetizace na horninách Českého masívu