Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd
Nakladatel
    BIJO TC
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1997
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Analýza
    Kontaminovaných
    Půd
    Referátů
    Sborník
    Semináře
    Zemin
Části této monografie
    Analýza zemin, kontaminovaných organickými těkavými látkami a její využití v předprojektové přípravě ventingu
    Elektroanalytické metody a jejich využití při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Extrakční postupy pro stanovení anorganických cizorodých látek v půdách
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Stav kontaminace půd v ČR
    Úvodem - K problematice analýzy kontaminovaných zemin