Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997
Nakladatel
    BIJO TC
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1997
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    5.6.1997
    Analýza
    Kontaminovaných
    Praha
    Referátů
    Sborník
    Semináře
    Vod
    Vzorkování
Části této monografie
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Archivace a zpracování dat o jakosti (nejen) podzemních vod
    K problematice stanovení anorganických složek v kontaminovaných vodách
    Kontaminace povrchových vod
    Mobilní analytika jako příspěvek firmy MERCK k analýzám vzorků životního prostředí
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Stanovení organických kontaminantů ve vodách
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    Vzorkování povrchových a podzemních vod