Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník semináře "Geologové proti ničení životního prostředí"
Nakladatel
    MŽP
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1995
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geologové
    Ničení
    Prostředí
    Proti
    Sborník
    Semináře
    životního
Části této monografie
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku