Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník symposia Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S - Geotechnika a podzemní stavitelství.
Místo vydání
    Příbram
Datum vydání
    1998
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geotechnika
    Hornická
    Podzemní
    Příbram
    Sborník
    Sekce
    Stavitelství
    Symposia
    Technice
    Vědě
Části této monografie
    Vliv dlouhodobého zatěžování na fyzikální a mechanické vlastnosti hornin