Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    Ediční středisko VŠBTU Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2004
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Báňské
    Ostrava
    Prací
    Sborník
    školy
    Technické
    University
    Vědeckých
    Vysoké
Části této monografie
    Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise