Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Nakladatel
    VŠB TU Ostrava
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2007
ISBN
    80-248-0396-8
    0474-8476
Klíčové slovo
    Báňské
    Ostrava
    Prací
    Sborník
    školy
    Technické
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Části této monografie
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Geofyzikální průzkum následků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi