Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická
Nakladatel
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
    Vysoká škola Báňská-technická univerzita Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2003
ISBN
    80-248-0396-8
Klíčové slovo
    Báňské
    Geologická
    Hornicko
    Ostrava
    Prací
    Řada
    Sborník
    školy
    Technické
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Části této monografie
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná pole neorané
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze- Červeném Vrchu