Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
Nakladatel
    VŠB-TU Ostrava
Místo vydání
    Ostrava, Česká republika
ISBN
    80-248-0396-8
Klíčové slovo
    Báňské-Technické
    Ostrava
    Prací
    Sborník
    školy
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Části této monografie
    Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo.