Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
Editor
    Doležalová, J.
Nakladatel
    VŠB-TU
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2001
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    10
    Inženýrství
    Matematické
    Metody
    Moderní
    Sborník
    Semináře
Části této monografie
    Obecná rasterizácia úsečky
    Výpočetní klastry