Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník z celostátní konference 'Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém'
Nakladatel
    UK PedF
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2001
ISBN
    80-7290-059-5
Klíčové slovo
    Celostátní
    Jako
    Konference
    Podpůrný
    Profesní
    Sborník
    Skupina
    Systém
    Učitelé
    Vzdělávání
Části této monografie
    Komplexní přírodovědná exkurze jako efektivní prostředek propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů