Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník z konference
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1994
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Konference
    Sborník
Části této monografie
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve