Podrobnosti záznamu

Název
   Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology
Nakladatel
    Masaryk University Brno
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2001
    2004
    2006
ISBN
    80-210-1481-4
    80-210-2406-2
    80-210-2678-2
    80-210-4097-1
    80-310-2678-2
Klíčové slovo
    Brunensis.Geology
    Facultatis
    Masarykianae
    Naturalium
    Scientiarum
    Scripta
    Universitatis
Části této monografie
    Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent