Podrobnosti záznamu

Název
   Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
Další názvy
    Sedimentation and paleogeography of the Radnice Member (Duckmantian/Bolsovian) in the Kladno part of the Kladno-Rakovník Basin
Autor
   Opluštil, Stanislav
Nakladatel
    Západočeské muzeum v Plzni
Místo vydání
    Plzeň
Datum vydání
    2003
ISBN
    80-7247-031-0
Fyzický popis
    83 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda
Výraz tezauru
    base level changes
    controls on deposition
    drainage system
    Late Paleozoic continental basins
    Paleogeography
Klíčové slovo
    části
    Duckmant/bolsov
    Kladenské
    Kladensko-rakovnické
    Paleogeografie
    Pánve
    Radnických
    Sedimentace
    Vrstev
Abstrakt (česky)
   Předsedimentační sedimentační paleoreliéf, říční síť a její vývoj, mechanismy řídící sedimentaci, faciální analýza,
Abstrakt (anglicky)
   Pre-sedimentary palaeotopography, drainage system and its development, controlls on deposition, facies analysis
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012