Podrobnosti záznamu

Název
   Sedmdesát let geologické služby v Československu
Nakladatel
    Český geologický ústav
    ČGÚ
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1989
ISBN
    80-075-009-X
    80-7075-009-X
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Československu
    Geologické
    Let
    Sedmdesát
    Služby
Části této monografie
    Činnost chemických laboratoří
    Dálkový průzkum Země
    Geochronologická a izotopická laboratoř
    Geofyzika
    Hydrogeologie
    Inženýrská geologie
    Laboratoř organické geochemie
    Mezinárodní vědecká spolupráce
    Mineralogický výzkum
    Paleontologie
    Petrografie vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Půdní mapy
    Regionální výzkum a geologické mapování
    Rozvoj geochemických výzkumů
    Sedimentární petrologie
    Sedmdesát let geologického výzkumu v Československu
    Stratigrafický výzkum
    Technická složka ústavu
    Uplatnění geochemie při výzkumu nerostných surovin
    Vědeckotechnické informace
    Vydavatelská činnost
    Výpočetní technika a matematické metody
    Výzkum kaustobiolitů
    Výzkum metalogeneze
    Výzkum nerudních surovin
    Výzkum ropy a zemního plynu
    Výzkum rud
    Výzkum životního prostředí
    Výzkumné práce pro přehrady na střední Vltavě