Podrobnosti záznamu

Název
   Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1993
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    /Národní
    Konference
    Prostředí
    Seismologie
    Seismologů/
    životní
Části této monografie
    Elementární analýza projevů důlních otřesů na povrchu
    Experimentální aparatura pro měření seismických a akustických účinků trhacích prací na těleso přehradní hráze v Pontevedře
    Příspěvek k analýze mechanismů vzniku důlních otřesů
    Příspěvek k posuzování vlivu seismických projevů na možnosti ukládání odpadů v dole
    Registrace seismických jevů z OKR ve frenštátské oblasti
    Sběr a zpracování seismických dat na počítači PC
    Seismické účinky trhacích prací na přehradní těleso
    Seismologie a životní prostředí