Podrobnosti záznamu

Název
   Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    s. n.
    ÚGN AV ČR
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2001
ISBN
    80-86407-00-4
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Budoucnost
    Geofyzika
    Inženýrská
    Minulost
    Přítomnost
    Seismologie
Části této monografie
    Dlouhodobé projevy důlní činnosti na povrchu v otřesové oblasti kladenského revíru
    Geofyzikální měření pro sanaci opěrné zdi (bývalá sladovna, Písek)
    Monitorování časových variací radonu
    Ověřování vlivu slapových sil na seismicitu západních Čech
    Polní seismická aparatura s GSM přenosem dat a SMS zprávami na internet