Podrobnosti záznamu

Název
   Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2001
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Budoucnost
    Geofyzika
    Inženýrská
    Minulost
    Přítomnost
    Seismologie
Části této monografie
    Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy
    Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů
    Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR
    Seismická registrační aparatura PCM3-EPC
    Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti