Podrobnosti záznamu

Název
   Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy
Nakladatel
    ČGS
    ČGÚ
Místo vydání
    Brno
    Praha
Datum vydání
    1996
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Mechanické
    Orogenních
    Pásem
    Sedimentární
    Seminář
    Skupiny
    Studií
    Tektonický
    Tektonických
    Termální
    Vývoj
    Záznamy
Části této monografie
    Monitorování recentních pohybů zemského povrchu a hladiny spodní vody v seismoaktivní oblasti západních Čech
    Pole tepelného toku na území České republiky
    Projevy tektoniky miocén-recent v Chebské pánvi
    Seismicita západních Čech v období 1995
    Západočeská seismicky aktivní oblast - co a jak ovlivňuje její režim?