Podrobnosti záznamu

Název
   Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc.
Nakladatel
    IGI VŠB TU Ostrava
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1996
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    75
    Bohuslava
    Csc
    Narození
    Prof
    RNDr
    Růžičky
    Seminář
    Výročí
Části této monografie
    Aglutinované foraminifery "sladkovodního" cenomanu z Prahy-Hloubětína
    Alternativy dělení spodního karbonu
    Geologický pavilon prof.Františka Pošepného - současnost a blízká budoucnost
    Mineralogické a petrologické metody v paleontologii
    Myctophidae a jejich role v biostratigrafii evropského terciéru
    Nález rzehakiových vrstev (ottnang) pod příkrovy na sv.Moravě
    Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu
    Nevápnitá dinoflageláta barrému-albu slezské jednotky
    Numerická klasifikace některých druhů rodu Duvalia Bayle & Zeiller 1878
    Paleoekologický výzkum spodnomiocenních měkkýšů v jz.části karpatské předhlubně (okolí Miroslavi a Znojma)
    Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy
    Palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13
    Plakoidní šupiny žraloků (Elasmobranchii) z vnějšího flyše a předhlubně Karpat a jejich paleoekologický význam
    Problemy podzialu litostratygraficznego karbonu produktywnego górnoslaskiego zaglebia weglowego
    Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit
    Stratigrafické škály evropského plio-pleistocénu
    Tafonomická ztráta informací - příklad z barrandienského tremadoku
    Vápenité nanofosilie v sedimentech lomu Kurovice
    Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
    Vzpomínka k nedožitým 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc.