Podrobnosti záznamu

Název
   Separační metody používané v mineralogii
Nakladatel
    Dům techniky ČSVTS
Místo vydání
    Ústí nad Labem
Datum vydání
    1989
ISBN
    80-02-99145-1
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Metody
    Mineralogii
    Používané
    Separační
Části této monografie
    Metodika získávání cizorodých sféroidálních mikročástic z půd a jejich identifikace
    Metody separace monominerálních frakcí
    Odběr a zpracování velkoobjemových vzorků
    Postavení separačních metod v mineralogii
    Použití separátoru pro dělení dle souspádnosti v mineralogii
    Rozdružování a faktorová analýza
    Separace gahnitu z Křižanovic
    Separace grafitu pro jeho další mineralogické a technologické hodnocení
    Separace kasiteritu z greisenových rudnin jako podklad pro jeho granulometrické hodnocení
    Separace těžkých minerálů z jemnozrnných suspenzí v těžkých kapalinách v odstředivém poli
    Separace živců flotací
    Stanovení těžkých minerálů v surovinách pro výrobu porcelánu
    Využití flotace pro separaci sulfidických minerálů
    Využití flotace při separaci minerálů
    Využití rentgenového mikroanalyzátoru Link k ověření čistoty separace
    Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci
    Využití vysokointenzitního elektromagnetického obvodu pro separaci minerálů
    Zkušenosti s přípravou a vyhodnocováním preparátů separovaných jemných podílů křídových sedimentů
    Zkušenosti s využitím koncentrátoru Knelson 7,5"
    Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu