Podrobnosti záznamu

Název
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
Autor
   Daněk, T.
   Doležal, M.
   Kaláb, Zdeněk
   Knejzlík, Jaromír
   Kořínek, R.
   Kukutsch, Radovan
   Lednická, Markéta
   Michalčík, P.
   Slivka, V.
   Štěpánková, H.
   Žůrek, P.
Nakladatel
    DIAMO, s.p
    SUL Příbram
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
Fyzický popis
    54 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Autoři celkem: 11
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR
    Překlad názvu: Observing of geomechanical stability of cultural monument Mine Jeronym near Čista, Sokolov district
    Smlouva o dílo HS č. 500 506 (zadavatel DIAMO, s.p. SUL Příbram, oz., zpracovatel VŠB - TUO Ostrava)
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geomechanical stability
    Jeronym Mine
    seismic loading
Klíčové slovo
    Čisté
    Důl
    Geomechanické
    Jeroným
    Kulturní
    Okr
    Památky
    Sledování
    Sokolov
    Stability
Abstrakt (česky)
   Výzkumná zpráva navazuje na předchozí zprávy a popisuje sledování geomechanické stability důlního díla Jeroným v roce 2009. Zpráva shrnuje poznatky z hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a přehled měření vybraných parametrů pomocí distribuovaného měřicího systému.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012