Podrobnosti záznamu

Název
   Slovník pro studenty antropologie I. A - L
Další názvy
    Dictionary for Students of Anthropology I. A - L
Autor
   Bělka, Luboš
   Beran Cimbůrková, Petra
   Boberová, Kateřina
   Bravený, Pavel
   Budil, Ivo
   Bureš, Petr
   Čuta, Martin
   Dohnalová, Marie
   Filipský, Jan
   Honcoopová, Helena
   Horáčková, Ladislava
   Horký, Drahomír
   Hruška, Blahoslav
   Kandert, Josef
   Kašpar, Oldřich
   Kolmaš, Josef
   Komárek, Stanislav
   Kovárník, Jaromír
   Králík, Miroslav
   Králíková, Michaela
   Křivanová, Michaela
   Laštovičková, Monika
   Löwensteinová, Miriam
   Machalová, Tatiana
   Macúchová, Klára
   Maiello, Giuseppe
   Malina, Jaroslav
   Moravčíková, Zuzana
   Mořkovský, Tomáš
   Musil, Rudolf
   Nováková, Marie
   Novotný, Stanislav
   Novotný, Vladimír
   Oliverius, Jaroslav
   Olivová, Lucie
   Páč, Libor
   Pardyová, Marie
   Pavelka, Jiří
   Pospíšil, Ivo
   Prokopec, Miroslav
   Přívratský, Vladimír
   Rašková Zelinková, Michaela
   Relichová, Jiřina
   Rezáková, Olga
   Řiháková, Alena
   Skupnik, Jaroslav
   Sojková, Tereza
   Svoboda, Jiří
   Šatava, Leoš
   Šín, Lukáš
   Štefková, Petra
   Thér, Richard
   Tvrdý, Zdeněk
   Unger, Josef
   Urbanová, Petra
   Vachala, Břetislav
   Vančata, Václav
   Vančatová, Marina
   Vaňharová, Michaela
   Vargová, Lenka
   Vorlíček, Jiří
   Vrhel, František
   Wolf, Josef
   Záhořík, Jan
   Zvěřina, Jaroslav
Nakladatel
    Akademické nakladatelství CERM
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-7204-508-2
Fyzický popis
    987 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Výraz tezauru
    biological anthropology
    cultural anthropology
    social anthropology
Klíčové slovo
    Antropologie
    Slovník
    Studenty
Abstrakt (česky)
   Antropologie v současném pojetí je celostní, integrální vědní disciplína a Slovník pro studenty antropologie je sestaven v tomto duchu. Nejen studentům antropologie poskytuje informace z široce pojatých biologicko-socio-kulturních okruhů současné antropologie a slouží nejen jako encyklopedický slovník a zdroj informací, ale pro hloubku rozpracování některých hesel může být použit i jako učební text.
Abstrakt (anglicky)
   Anthropology is currently perceived as a holistic, integral scientific discipline and the Dictionary for Students of Anthropology is compiled exactly under these premises. Not only to the students of anthropology does the dictionary provide information from extensively conceived biological-social-cultural research areas of current anthropology. Its use is not limited only to providing information and serving as an encyclopedic dictionary; for the depth of elaboration of some of the entries it can be used also as a tuition material.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012