Podrobnosti záznamu

Název
   Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1998
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geofyzice
    Inženýrské
    Konference
    Mezinárodní
    Referátů
    Regionální
    Sborník
    Seismologii
    Směry
    Současné
    účastí
Části této monografie
    Analýza šumových spekter
    Morfotektonická studie opavské oblasti
    Seismický neklid v Ostravě a jejím okolí
    Stručná informace o registraci seismických stanic HRMC a ZLHC
    Technické vybavení seismických stanic HRMC a ZLHC
    Vizuální posouzení seismogramů trhacích prací měřených na Chomutovsku