Podrobnosti záznamu

Název
   Současný stav geomorfologických výzkumů
Editor
    Prášek, J.
Nakladatel
    Ostravská univerzita
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2000
    2001
ISBN
    80-7042-790-6
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geomorfologických
    Současný
    Stav
    Výzkumů
Části této monografie
    Geodynamická evoluce krymsko-černomořské oblasti
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
    Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
    Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina)
    Strukturně geologická kontrola směrů odvodňování v povodí Loučky
    Svahové deformace podél komunikace II/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)