Podrobnosti záznamu

Název
   Současný stav geomorfologických výzkumů: Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku
Editor
    Prášek, J.
Nakladatel
    Ostravská univerzita
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2000
ISBN
    80-7042-790-6
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    13.-14
    2000
    Dnech
    Dubna
    Geomorfologických
    Konaného
    Mezinárodního
    Nýdku
    Referátů
    Sborník
    Semináře
    Současný
    Stav
    Výzkumů
Části této monografie
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy
    Kvantitativní analýza morfologie svahů-srovnání rozdělení četností sklonů svahů tří povodí Jižní Moravy