Podrobnosti záznamu

Název
   Současný stav geomorfologických výzkumů-sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna v Nýdku
Editor
    Prášek, J.
Nakladatel
    Ostravská univerzita
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2000
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    13.-14
    Dnech
    Dubna
    Geomorfologických
    Konaného
    Mezinárodního
    Nýdku
    Referátů
    Semináře
    Současný
    Stav
    Výzkumů-sborník
Části této monografie
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví