Podrobnosti záznamu

Název
   Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
Autor
   Havrlant, M.
   Hrádek, Mojmír
   Ides, D.
   Kallabová, Eva
   Kirchner, Karel
   Klusáček, Petr
   Kolibová, Barbora
   Mikulík, Oldřich
   Müllerová, J.
   Quitt, Evžen
   Rafajová, A.
   Střítežská, Š.
   Šotnar, P.
   Zapletalová, Jana
Editor
    Kolibová, B.
    Mikulík, O.
    Zapletalová, J.
Nakladatel
    MSD, spol s.r.o., Skorkovského 70a, 615 00 Brno
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2004
ISBN
    80-86407-03-9
Fyzický popis
    115 s. : Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Documenta Geonica
Poznámky
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR
    Překlad názvu: Maps of Influence of Reduction of Deep Hard Coal Mining in the Ostrava Region on the Landscape and the Environment
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    Czech Republic
    deep coal minning
    Ostrava region
Klíčové slovo
    černého
    Hlubinné
    Krajinu
    Map
    Ostravska
    Prostředí
    Soubor
    Těžby
    Uhlí
    útlumu
    Vlivu
    životní
Abstrakt (česky)
   Soubor map je výběrem, který tématicky navazuje na äAtlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí vydaného v Ústavu geoniky v r. 2003. Obsahuje 10 map (CD ROM) s komentářem. Jde o mapy Typy reliéfu Ostravska, Svahové deformace Ostravska, Antropogenní formy reliéfu Ostravska, Znečištění ovzduší Ostravska prašným aerosolem a hlavní zdroje znečištění, Znečištění ovzduší Ostravska Oxidem siřičitým a vývoj znečištění, Kategorizace ploch přírodní složky krajiny antropogenních tvarů Ostravska, Kategorizace obytných ploch Ostravska, Kategorizace průmyslových ploch, Dopravní zatížení a znečištění exhalacemi vybraných komunikací a vývoj železniční sítě a sítě vleček Ostravska, Kategorizace socioekonomického využití území Ostravska.
Abstrakt (anglicky)
   Present set of maps is a selection, which is thematically linked to the Atlas of influence of reduction of deep hard coal mining in the Czech part of Upper Silesian basin on surface and environment, which was published by the Institute of Geonics in 2003. It conatins 10 maps (on CD ROM) with commentary.
    The set of maps contains these maps: Types of Ostravsko region relief, Slope deformations of Ostravsko Region, Anthropogenic relief forms of the Ostravsko region, Pollution of Air of Ostrava Region by Dust aerosol and main sources of pollution, Pollution of air of Ostrava region by sulphus dioxid and the development of pollution, Natural landscape components area and anthropogenic forms categorisation of Ostravsko region, Categorisation of residential areas of Ostravsko region, Categorisation of industrial areas of Ostravsko region, Traffic load and emission pollution of selected communication and a development of railways and factory railways in Ostravsko region, Categorisation of socioeconomic use of Ostravsko region.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012