Podrobnosti záznamu

Název
   Souhrnná závěrečná zpráva k projektu VaV?1D/8/17/II/04-Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin, MŽP ČR Praha, 2004
Další názvy
    Study of Sokolov- Karlovy Vary area affected by mining
Autor
   Godány, Josef
   Hrazdíra, Petr
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Study of Sokolov- Karlovy Vary area affected by mining
Klíčové slovo
    2004
    Aglomerace
    ČR
    Funkcí
    Horninového
    MŽP
    Narušených
    Nerudných
    Obnova
    Palivoenergetických
    Postižení
    Praha
    Projektu
    Prostředí
    Sídelní
    Sokolovsko-karlovarské
    Souhrnná
    Surovin
    Těžbou
    úpravou
    VaV?1D/8/17/II/04-Stupeň
    Základních
    Závěrečná
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin, Souhrnná závěrečná zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04 za rok 2004, MŽP ČR Praha
Abstrakt (anglicky)
   Study of Sokolov- Karlovy Vary area affected by mining
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014