Podrobnosti záznamu

Název
   Speleo
Nakladatel
    Česká speleologická společnost
    Zlatý kůň a Česká speleologická společnost
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1999
    2009
Země vydání
    Česká republika
    Spojené státy americké
Klíčové slovo
    Speleo
Části této monografie
    Další pseudokrasové jeskyně ve flyšoidních sedimentech středočeského ordoviku
    Historický podzemní objekt v Praze-Šárce. 12. 12
    Jeskyně v Malé Chuchli. 17. 17
    Koncem paleolitu bych nechtěl být mrtvolou
    Malakofauna z Velké Ružínské jeskyně
    Mineralogické výzkumy v Ružínském krasu
    Nález ručního granátu v propasti Macocha
    Nové informace o krasu v okolí Českého Krumlova
    Podzemní opukové lomy ve Vehlovicích u Mělníka. 16. 16
    Pseudokrasová jeskyně u Kácova
    Pseudokrasové jeskyně v údolí Skalského potoka. 19. 19
    Pseudokrasové jeskyně v údolí Zábrdky u Strážiště. 17. 17
    Pseudokrasové výklenky a skalní brána u Osečné a Hamru. 19. 19
    Pyrit-limonitové konkrece v krasových výplních lomu Honce ve Slovenském krasu. 15. 15
    Radon je zdravý!
    Růst dutých kalcitových konkrecí ve zvětralých migmatitech jeskyní Rachačka. 10. 10
    Sintrové škrapy na planinách Slovenského krasu. 15. 15
    Sintrové škrapy na planinách Slovenského krasu
    Středověké doly Oselského pásma v Kutné Hoře
    Vermikulit v jílovité krasové výplni Starého lomu u Silické Brezové ve Slovenském krasu
    Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu. 16. 16
    Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu