Podrobnosti záznamu

Název
   Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
Nakladatel
    Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
    Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
    Štátny geologický ústav Dionýza Štůra, Bratislava 2009
    Štátny geologickýž ústav Dionýza Štůra, Bratislava 2009
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-89343-24-9
Klíčové slovo
    Abstraktov
    Českej
    Exkurzný
    Geologickej
    Geologický
    Kongres
    Slovenskej
    Spoločnosti
    Spoločný
    Sprievodca
    Zborník
Části této monografie
    Charakter paleofluid v postmagmatických puklinových hydrotermálních mineralizacích v granitických horninách Českého masívu
    Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu
    Dvouletá bilance iniciativy 'Mezinárodní rok planety Země: Geologické vědy pro společnost' v ČR
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Fotoarchiv České geologické služby
    Geologická stavba vulkanické struktury Santa Lucia (centrální Nikaragua)
    Jaký a jak starý byl protolit skarnů Českého masivu?
    Letovické krystalinikum: spodnokambrická oceánská kůra varisky začleněná do východního okraje Českého masívu
    Mikroskopické struktury exoskeletonu ordovických trilobitů pražské pánve
    Mineralogie porcelanitů Mostecké pánve
    Mlži z nejvyššího ordoviku pražské pánve (Hirnantian, kosovské souvrství)
    Moderní přístup ke geoinformacím
    Odraz procesů vzniku ultrapotasických hornin Českého masívu ve vnitřní stavbě a složení vyrostlic K-živce (jihlavský pluton)
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány
    Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
    Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu
    Trilobitové asociace králodvorského souvrství (Barrandien, pražská pánev, svrchní ordovik, svrchní katian) a jejich vývoj v čase a prostoru
    Variská subdukce - klíč k pochopení stavby Českého masívu?
    Vysokotlaká-nízkoteplotní metamorfóza v metapelitech krkonošsko-jizerského komplexu (Západní Sudety, Český Masív)