Podrobnosti záznamu

Název
   Spoločný kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti : zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
Nakladatel
    Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2009
Klíčové slovo
    Abstraktov
    Českej
    Exkurzný
    Geologickej
    Kongres
    Slovenskej
    Spoločnosti
    Spoločný
    Sprievodca
    Zborník
Části této monografie
    Teploty vzniku hydrotermálních křemenců a silkret ve výplni oháreckého riftu: interpretace SIMS dat