Podrobnosti záznamu

Název
   Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice
Nakladatel
    AV ČR Ústav geoniky
Místo vydání
    Ostrava
ISBN
    80-901850-9-6
Klíčové slovo
    Dat
    Geofyzice
    Inženýrské
    Seismologii
    Správa
    Výsledků
Části této monografie
    Porovnání řad ekvivalentní objemové aktivity radonu monitorované v Praze a v Jeseníku
    Příspěvek geofyzikálních metod k výzkumu palsoidních struktur